• Oficina empresarial

    Adreça: C/Blanquers, 124 - 43800 Valls - España
    Telèfon: +34 977 61 51 33 - +34 609 78 11 83 - Fax: +34 977 60 87 40
info@coriberica.com
Coriberica

Avís Legal

1. Objecte
2. Propietat intel•lectual i industrial
3. Continguts
4. Accés i ús
5. Responsabilitat
6. Servei
7. Generals
8. Hiperenllaços
9. Ús de cookies

1. Objecte

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis i activitats ofertes per l'entitat Coriberica, ______________Direcció_______________, amb codi postal ______, Espanya; així com per la recepció de possibles clients.

2. Propietat intel•lectual i industrial

Els drets de propietat intel•lectual de la pàgina _______________, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de Coriberica, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal de l'entitat Coriberica, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Coriberica són titulars o legítimes llicenciatàries.

3. Continguts

Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas es subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina Web, els quals es subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.

4. Accés i ús

Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de l'entitat Coriberica.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb finalitats il•legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de Coriberica, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Coriberica.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi Coriberica, presentar les pàgines de Coriberica, o la informació continguda en elles sota “frames” o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

5. Responsabilitat

L'entitat Coriberica no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l'ús il•legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

6. Servei

Coriberica es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

7. Generals

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de Coriberica, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. L'accés a la pàgina Web de Coriberica implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

8. Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc Web de Coriberica poden dirigir a pàgines Web de tercers. Coriberica no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre Coriberica i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

9. Ús de cookies

Coriberica pot utilitzar cookies quan un Usuari navegui per les pàgines web del Portal. Les cookies s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Coriberica reconegui les preferències sobre els continguts del Portal seleccionats en visites anteriors pels Usuaris, per poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal•lació de cookies en el seu disc dur.

Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades per Coriberica, sense perjudici que, en tal cas, sigui necessari que l'Usuari hagi de realitzar aquesta selecció en cada ocasió que visiti el Portal.

Notícies